• Flera ledare (upp till 6 personer) Att lära och utvecklas tillsammans kan skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Det ger även en ökad förståelse för andra människors tankar, känslor och beteenden. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 12 månader 15 000 Euro  Om du och dina ledarkollegor vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2-3 timmars arbete per vecka.
 • Ledare och team (upp till 16 personer + ledare) När både ledare och team jobbar i processen enskilt och tillsammans förbättras resultatet exponentiellt. Individuellt blir du bättre på att hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden) och förhålla dig till andra människors beteenden. Tillsammans kan ni skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 12 månader 22 000 Euro Om du och ditt team vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.
 • Om du vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2-3 timmars arbete per vecka.
 • Flera ledare (upp till 6 personer) Att lära och utvecklas tillsammans kan skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Det ger även en ökad förståelse för andra människors tankar, känslor och beteenden. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 3 månader 15 000 Euro  Om du i grupp vill förbättra din förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för dig och dina ledarkollegor.
 • Ledare och team (upp till 16 personer + ledare) När både ledare och team jobbar i processen enskilt och tillsammans förbättras resultatet exponentiellt. Individuellt blir du bättre på att hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden) och förhålla dig till andra människors beteenden. Tillsammans kan ni skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 3 månader 14 000 Euro  Om du i grupp vill förbättra din förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för dig och ditt team.
 • Om du vill förbättra din förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för dig.
 • Flera ledare (upp till 6 personer) Att lära och utvecklas tillsammans kan skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Det ger även en ökad förståelse för andra människors tankar, känslor och beteenden. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 6 månader 15 000 Euro  För att underlätta den långsiktiga effekter av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du och dina ledarkollegor jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.
 • Ledare och team (upp till 16 personer + ledare) När både ledare och team jobbar i processen enskilt och tillsammans förbättras resultatet exponentiellt. Individuellt blir du bättre på att hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden) och förhålla dig till andra människors beteenden. Tillsammans kan ni skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 6 månader 14 000 Euro  För att underlätta den långsiktiga effekter av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du och ditt team jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.
 • För att underlätta den långsiktiga effekter av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.
 • Leda människor i förändring

  25000 kr75000 kr
  Öka din medvetenhet och förståelse för människors reaktioner i utvecklingsprocesser. Under en vald period arbetar vi tillsammans på att förbättra din förmåga och utöka din repertoar av handlingar gentemot dina medarbetare när det sker en förändring i er verksamhet. När en organisation ska genomföra en förändring så sker de facto multipla förändringar, eftersom alla människor har sitt eget sätt att reagera på och hantera förändring. Med hjälp av coaching, lärande, träning, rådgivning med mera kommer du att bli bättre på att leda människor i förändring. Ditt engagemang och ditt arbete är avgörande för resultatet.

Titel

Till toppen