Ledare och team (upp till 16 personer + ledare)

När både ledare och team jobbar i processen enskilt och tillsammans förbättras resultatet exponentiellt. Individuellt blir du bättre på att hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden) och förhålla dig till andra människors beteenden. Tillsammans kan ni skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling.

12 månader 22 000 Euro

Om du och ditt team vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.