Who are you?

Vem vill du vara i ditt ledarskap?

Hållbar ledare

För att lyckas som ledare förväntas det att du skapar resultat genom att leda dig själv och andra mot en önskad riktning. Vill du vara en ledare som mår bra och skapar resultat? Som stöttar andra att vara självgående personer, som samverkar, utvecklas och utvecklar? 

En hållbar ledare är en bra förebild som tar ansvar för sig själv, sitt mående och sitt beteende. Hen skapar och arbetar tillsammans med andra som är självständiga och lärande, för att utveckla, skapa resultat och nå mål. Den hållbara ledaren ser också till att synliggöra effekterna på samhället och planeten, och tar vara på möjligheterna och hanterar de utmaningar som följer.

Ledare finns på jobbet, i familjen och på fritiden. Om inte någon annanstans är vi alla ledare över oss själva. Svarar du ja på någon eller några av nedanstående frågor:

  • Upplever du att du ofta befinner dig på gränsen till vad du klarar av och ändå inte tycker att du åstadkommer tillräckligt? 
  • Känns det ibland som all förändring och osäkerhet bara sköljer över, och du vet inte hur du ska kunna vara en ledare mitt i denna förändring och ovisshet? 
  • Tycker du att det svårt att balansera mellan att vara tydlig och inkännande, att undvika och hantera konflikter samtidigt som du välkomnar olikheter och perspektiv?
  • Vet du inte hur du ska uppmuntra de du leder att ta ansvar över sig själva och verksamheten, eller har du inte den tiden och istället löser problem och svarar på frågorna själv?
  • Knackar kompetensbristen och behovet av att utveckla medarbetarna och verksamheten ständigt på dörren, och du vet inte vad, hur eller när du kan ta itu med de frågorna?
  • Och mitt i allt så pyr där en liten oro över ekonomin, planeten, vart samhället är på väg m.m.  

Vill du få stöd och verktyg att vara en hållbar ledare och förändringsagent? Förutom viljan och nyfikenheten behöver du vara beredd att att göra jobbet som krävs för att ta till dig kunskapen och träna för att kunna utföra de handlingar och skapa de nya vanor som behövs för verklig förnyelse. 

Nativa arbetar med tre byggstenar för hållbart ledarskap:

Resilient ledare

Engagerad och balanserad
Prioriterar och fokuserar
Använder kraften i förändring
Full fart och återhämtning

Utforska resiliens

Coachande ledare

Lyhörd och resultatfokuserad
Kan inte allt och det är okej
Motiverar och utvecklar andra
Kommunicerar effektivt

Utforska Coachande ledare

Lärande ledare

Ser potentialen i andra
Möjliggör lärande organisation
Frigör kraften för utveckling
Öppen för feedback

Utforska Lära och växa

Resilienta team

Livskraftigt och skapar resultat
Hanterar förändring tillsammans
Använder sina resurser på ett hållbart sätt
Anpassar sig och fokuserar framåt
(Ljudfil – story)
(länk Resiliens)

Autonoma team

Använda sina resurser på ett effektivt sätt
Skapar kundvärde genom snabbare beslutsvägar och tillit
Teamet präglas av prestigelöshet och mod
Gemensamma värderingar och mål
Kommunicerar effektivt
(Ljudfil – story)
(länk Självledarskap)

Lärande team

Är självständiga utvecklare av sig själv, sin kompetens och sitt team
Har byggt in reflektion och lärande
Har ett growth mindset och välkomnar feedback
Känner trygghet för att våga visa sig sårbara
(Ljudfil – story)
(länk Lära och växa)

Digitalt, på plats eller i naturen

Förändring börjar inifrån sker i form av workshops, förinspelade föreläsningar, övningar och dialog ledda av en facilitator. Innehållet och längden utformas i dialog med kunden. Processen kan även skräddarsys och vara en samskapande utvecklingsprocess för att skapa en mer föränderlig organisation.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag