Who we are

Förvandlar drömmar till verklighet

The story

Nativa grundades och ägs av mig, Charlotte “Lotta” Hellgren. Nyfiken och med en brinnande lust att lära präglade mina första levnadsår. Med ett barns självklara inställning till den egna förmågan att lära, tre äldre syskon att lära sig av och med en mamma som var lärare knäckte jag läskoden redan i 4 års ålder och sen dess har jag fortsatt läsa och lära.

Från lära till göra

Be the change

Idag sker förändringen i exponentiell takt, i en hastighet som i princip övergår vår förmåga att förstå. För att förändringsarbete ska resultera i en vald och verklig förnyelse, behöver vi

  • bli medvetna om vår inre kärna för att hitta stabilitet
  • hitta rätt drivkraft för förändring som orkar stå emot vanan och
  • skapa strukturer att stödja sig mot.

I en snabbt föränderlig, global värld behöver vi lära oss att leva med både ovisshet och snabba kast. Å ena sidan kan vi inte springa på alla bollar som kastas mot oss. Det är lätt att vi tappar fokus om vi hoppar på alla möjligheter vi ser. Å andra sidan kan vi inte heller ducka för alla bollar. Vissa behöver vi fånga och göra någonting åt.

Del av något större

Nativa skapar change makers i organisationer. Människor som vågar vara en del av lösningen på världens utmaningar, och aktivt och kreativt agerar för en bättre värld för allt levande. I en snabbt föränderlig värld räcker det inte med att hantera alla de förändringar som sker. Det gäller vara med och leda utvecklingen, en hållbar sådan.

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. När vi utvecklar och fattar beslut så ska vi ta hänsyn till allt levande sju generationer framåt och se till att utvecklingen inte sker på deras bekostnad.

Du har kraften

Varje människa har kraften och förmågan att vara del av skapandet av en bättre värld tillsammans. Jag brinner för att frigöra den kraften hos individen så att hen kan vara och utvecklas till sitt bästa jag för att kunna göra viktiga saker.

Jag vill väcka lusten och nyfikenheten, öka människors medvetenhet, förmåga och handlingskraft till att med sina unika styrkor och färdigheter bli en del av lösningen på världens utmaningar och möjligheter.

Låt mig vara ditt stöd

Jag gör det lättare för människor och organisationer att vilja och kunna lära, utvecklas och bli välmående change agents, som aktivt och kreativt skapar en bättre värld tillsammans.

Jag ser mig själv som guiden till och länken mellan vetenskap – inre visdom – praktisk träning – dina/era unika behov för att skapa 

för att överleva och blomstra i en snabb och komplex värld.

Mer om min kompetens

Partners

No man is an island. Nativa är ett resultat av många människor och organisationer. Här är några av de som inspirerat och bidragit.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag