Quick start2021-05-20T14:16:21+02:00

Quick start

Kom igång snabbt med den önskade förändringen och se resultat redan efter två tillfällen.

Quick start ledare

4000 kr

Efter två veckor tillsammans har du prioriterat och bestämt vilken förändring du vill ha och börjat ta de första stegen som för dig närmare ditt mål. Genom vårt arbete tillsammans blir du bättre på att hantera utmaningar i ditt ledarskap, så att du kan stötta dina medarbetare att må bra, känna gemenskap och skapa resultat. 

Du får hjälp att identifiera och utforska möjligheter och hinder, samt skapa stöd och struktur för att vilja och kunna genomföra förändringen. Tjänsten innehåller 2 coachingsamtal online, samt hemuppgifter och mailkontakt under 2 veckor. I samtalen som utgår ifrån ditt och ditt teams behov:

 • identifierar vi dina utvecklingsmöjligheter
 • väljer ett fokusområde och sätter ett mål som motiverar dig
 • söker alternativ, skapar strukturer och tar de första stegen som för dig närmare ditt mål
Kategori:

Quick start team

20000 kr

På tre veckor går ditt team från ord till handling, från en önskan om förändring till att agera för den verkliga förnyelsen. En erfaren teamcoach guidar er att komma igång eller komma vidare med att utveckla teamets förmåga till återhämtning, att leda sig själv, eller lära och utvecklas. 

Ni får hjälp att tillsammans identifiera och utforska möjligheter och hinder, samt skapa stöd och struktur för att vilja och kunna genomföra förändringen. Tjänsten innehåller en samskapande process med 2 coachingtillfällen online, samt hemuppgifter och mailkontakt under 3 veckor. I samtalen som utgår ifrån ditt och ditt teams (max 16 personer) behov:

 • utgår vi ifrån var ni är idag och var ni skulle vilja vara
 • öppnar upp för nya perspektiv, insikter och visioner
 • skapar en handlingsplan och tar nästa steg i rätt riktning
Kategori:

Webbinarium – Konsten att hantera förändring

5000 kr

Tänd elden att vilja och kunna förändra i hela organisationen genom inspiration, kunskap och träning, som kan leda till hållbarhet och flexibilitet hos både människa och i verksamheten. Fortsatt träning kan enligt forskning leda till förbättrad förmåga att hantera stress, att förstå olika perspektiv, samt att fatta lämpliga beslut och agera därefter. 

Under 45-60 minuter får deltagarna

 • träning i att bli medveten om egna och andras reaktioner
 • förståelse för hjärnans struktur och funktion
 • en användbar, beprövad och enkel modell som kan ligga till grund för och användas för att underlätta beteendeförändring.
Kategorier: ,

Webbinarium – Leda sig själv och samarbeta med andra

5000 kr

Frigör kraften hos medarbetarna att ta ansvar och driva genom inspiration, kunskap och träning i personligt ledarskap och förmågan att samarbeta med andra. Dagens samhälle och organisationer ställer högre krav på och ger mer möjlighet till att drivas av egen motivation och kunna arbeta självständigt. 

Efter 45-60 minuter får deltagarna

 • ökad medvetenhet om egna och andras drivkrafter
 • förståelse för hur hjärnans struktur och funktion överlistar oss
 • en metod som hjälper dig att fortsätta gå i rätt riktning som kan ligga till grund för och användas för att underlätta beteendeförändring.
Kategori:

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag

Titel

Till toppen