Frigör kraften hos medarbetarna att ta ansvar och driva genom inspiration, kunskap och träning i personligt ledarskap och förmågan att samarbeta med andra. Dagens samhälle och organisationer ställer högre krav på och ger mer möjlighet till att drivas av egen motivation och kunna arbeta självständigt. 

Efter 45-60 minuter får deltagarna

  • ökad medvetenhet om egna och andras drivkrafter
  • förståelse för hur hjärnans struktur och funktion överlistar oss
  • en metod som hjälper dig att fortsätta gå i rätt riktning som kan ligga till grund för och användas för att underlätta beteendeförändring.