Tänd elden att vilja och kunna förändra i hela organisationen genom inspiration, kunskap och träning, som kan leda till hållbarhet och flexibilitet hos både människa och i verksamheten. Fortsatt träning kan enligt forskning leda till förbättrad förmåga att hantera stress, att förstå olika perspektiv, samt att fatta lämpliga beslut och agera därefter. 

Under 45-60 minuter får deltagarna

  • träning i att bli medveten om egna och andras reaktioner
  • förståelse för hjärnans struktur och funktion
  • en användbar, beprövad och enkel modell som kan ligga till grund för och användas för att underlätta beteendeförändring.