På tre veckor går ditt team från ord till handling, från en önskan om förändring till att agera för den verkliga förnyelsen. En erfaren teamcoach guidar er att komma igång eller komma vidare med att utveckla teamets förmåga till återhämtning, att leda sig själv, eller lära och utvecklas. 

Ni får hjälp att tillsammans identifiera och utforska möjligheter och hinder, samt skapa stöd och struktur för att vilja och kunna genomföra förändringen. Tjänsten innehåller en samskapande process med 2 coachingtillfällen online, samt hemuppgifter och mailkontakt under 3 veckor. I samtalen som utgår ifrån ditt och ditt teams (max 16 personer) behov:

  • utgår vi ifrån var ni är idag och var ni skulle vilja vara
  • öppnar upp för nya perspektiv, insikter och visioner
  • skapar en handlingsplan och tar nästa steg i rätt riktning