Efter två veckor tillsammans har du prioriterat och bestämt vilken förändring du vill ha och börjat ta de första stegen som för dig närmare ditt mål. Genom vårt arbete tillsammans blir du bättre på att hantera utmaningar i ditt ledarskap, så att du kan stötta dina medarbetare att må bra, känna gemenskap och skapa resultat. 

Du får hjälp att identifiera och utforska möjligheter och hinder, samt skapa stöd och struktur för att vilja och kunna genomföra förändringen. Tjänsten innehåller 2 coachingsamtal online, samt hemuppgifter och mailkontakt under 2 veckor. I samtalen som utgår ifrån ditt och ditt teams behov:

  • identifierar vi dina utvecklingsmöjligheter
  • väljer ett fokusområde och sätter ett mål som motiverar dig
  • söker alternativ, skapar strukturer och tar de första stegen som för dig närmare ditt mål