The story

Mot oändligheten och vidare

Nyfikenhet och naturen

Precis som lärandet var en stor del av min barndom, var även naturen det. Jag växte upp i en liten by utanför Skellefteå i Västerbotten i norra delen av Sverige, och spenderade mina dagar i trädgården och i skogen. Fascinationen för de små detaljerna som myror och barr, på samma gång som förundran för min litenhet i en stor förtrollad värld.

En annan självklar del av min uppväxt var småföretagande. Min far, mina farbröder, min farfar och hans bröder, min morfar och mina morbröder – alla var de småföretagare. Samtalen runt middagsbordet handlade ofta om allt från försäljning och ekonomi till utmaningar och möjligheter med personal och produktion. Steget till en magisterexamen i småföretagsekonomi kändes därför naturligt.

Därefter följde 15 år av arbete inom service, marknadsföring, projektledning, verksamhetsutveckling och utbildning. Alla arbeten präglade av människor och utveckling, vilket ledde min nyfikna själ vidare till områden som pedagogik, positiv psykologi, neurovetenskap, beteendevetenskap, coaching, hälsa, miljöpsykologi, mindfulness, yoga m.m.

Allt faller på plats

2011 grundade jag Nativa utifrån en vilja att förändra strukturer som inte tar tillvara på människors potential. Strukturer som dessutom bidrar till ökad mental ohälsa. De första åren ägnades därför åt att hjälpa mina kunder med allt från verksamhetsutveckling, projektledning, utbildning och handledning.

I samband med att familjen och verksamheten flyttade tillbaka till Skellefteå 2019 efter mer än 20 år i Stockholm föll allt på plats. Istället för att fokusera på att förändra strukturer, vill jag öka människans förmåga att hantera sig själva och andra i dessa strukturer. Jag vet av egen erfarenhet, av inte bara 1 utan 2 utmattningsdepressioner i början av 2000-talet, att det är möjligt och nödvändigt att stärka sin egen förmåga att hantera den stress, osäkerhet och förändring som råder i våra organisationer och i världen.

Lägg därtill den norrländska naturen, den aldrig sinande nyfikenheten på människan och den inneboende önskan om att alla kan och ska få möjlighet att fortsätta lära, utvecklas och bidra samtidigt som de mår bra. Då får ni det nya Nativa Sweden AB – naturligt och hållbart ledarskap.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag