Naturlig och hållbar ledare

Vårt uppdrag är att se till att du inte behöver oss i framtiden

Nativa arbetar med tre byggstenar för naturligt och hållbart ledarskap:

Resilient ledarskap

Vi lever i en föränderlig värld samtidigt som uppbyggnaden av våra kroppar och knoppar är skapade för en stabilare miljö. Förändring skapar osäkerhet och hjärnan sänder ut varningssignaler för att skapa ett motstånd. Osäkerhet, ovisshet och överbelastning skapar lätt en stressad tillvaro som kan medföra långtgående konsekvenser för människors välmående.

5 tips för att bli bättre på att hantera förändring, ovisshet och stress

En resilient ledare:
Är engagerad och balanserad
Prioriterar och fokuserar
Kommer blomstrande ur förändring och kriser
Lever i full fart och skapar tid för återhämtning

Coachande ledarskap

I en snabbt föränderlig, global värld behöver vi både kunna samverka över traditionella gränser och ta tillvara på varandras styrkor och olikheter. Därför blir det allt viktigare att kunna leda sig själv och tillsammans med andra. Självständiga medarbetare och människor är mer engagerade, fattar bättre och snabbare beslut, och har en högre innovationskraft. En ledare som vill möjliggöra människor som leder sig själva behöver vara en coachande ledare.

Ta första steget till att coacha andra

En coachande ledare:
Är lyhörd och resultatfokuserad
Ökar medarbetarnas förmåga att ta ansvar och leda sig själv
Motiverar och utvecklar andra
Kommunicerar effektivt

Lärande ledarskap

Kompetensbristen blir allt större och halveringstiden på kunskap blir allt kortare enligt World Economic Forum. Oavsett var och vad du jobbar med kommer du att behöva utveckla din kompetens. Må så vara om det beror på teknologisk utveckling, förändrade kundbeteenden eller förändrade arbetssätt. Lägg därefter till att kostnaden för att rekrytera en ny medarbetare enligt undersökningar kostar ca 500 000 kr. Det finns väl inga frågetecken kvar om det behövs fortsatt lärande, utan mer hur.

5 tips för att bli bättre på att möjliggöra lärande i vardagen

En lärande ledare:
Ser potentialen i andra
Möjliggör ett livslångt lärande i vardagen för sig själv och medarbetarna
Frigör kraften för utveckling
Är öppen för feedback

Läs mer om våra olika erbjudanden för dig som ledare eller för ditt team.

Kontakta mig idag