Vem är du?

Hur vill du leda?

Naturlig ledare

En framgångsrik ledare skapar resultat genom att leda sig själv och andra mot en önskad riktning. Både på kort och lång sikt.

Vill du vara en naturlig ledare som mår bra samtidigt som du skapar resultat? Som stöttar andra att vara självgående personer, som samverkar, utvecklas och utvecklar?

Stämmer något av följande påståenden in på dig och din vardag?

https://www.dalecarnegie.se/ta-pulsen-pa-ditt-ledarskap/

 • Upplever du att du ofta befinner dig på gränsen till vad du klarar av och ändå inte tycker att du åstadkommer tillräckligt?
 • Du kommer knappt ihåg när du hade tid för dig själv senast. Tid för att reflektera och landa i dig själv och dina tankar.
 • Det råder alltid resursbrist – brist på kompetens, pengar och tid.
 • Känns det ibland som all förändring och osäkerhet bara sköljer över dig, och du vet inte hur du ska kunna vara en ledare mitt i denna förändring och ovisshet?
 • Tycker du att det svårt att balansera mellan att vara tydlig och inkännande, att undvika och hantera konflikter samtidigt som du välkomnar olikheter och perspektiv?
 • Försöker din kropp att berätta för dig att det du gör inte är hållbart? Högt blodtryck, problem med magen, återkommande huvudvärk, ryggsmärtor eller liknande.
 • Du är orolig för att dina medarbetare är på väg att krascha in i väggen, slutar eller ger upp.
 • Vet du inte hur du ska uppmuntra de du leder att ta ansvar över sig själva och verksamheten, eller har du inte den tiden och istället löser problem och svarar på frågorna själv?
 • Det eller de utvecklingsprojekt som ni genomför kostar tid och pengar, men leder inte till önskvärd effekt
 • Knackar kompetensbristen och behovet av att utveckla medarbetarna och verksamheten ständigt på dörren, och du vet inte vad, hur eller när du kan ta itu med de frågorna?
 • Mitt i allt så pyr där en oro över planeten, ekonomin, barnens framtid, vart samhället är på väg m.m.

Vill du få stöd, verktyg och träning i att vara en naturlig ledare? Nativa hjälper dig att utvecklas och bli bättre på att leda och samtidigt aktivt arbeta för välmående. Ditt eget välmående såväl som dina medarbetares, verksamhetens, samhällets och planetens.

Förutom viljan, modet och nyfikenheten behöver du vara beredd att ta ansvar och göra jobbet som krävs. Arbeta för att kunna ta till dig kunskapen, träna för att kunna utföra handlingarna samt skapa de nya vanor som behövs för verklig förnyelse.

Låt mig se vad Nativa kan hjälpa mig med

Jag vill läsa mer om naturligt och hållbart ledarskap

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag