Naturlig och hållbar ledare

Ditt unika ledarskap

Det finns inte något enkelt recept på vad bra ledarskap är och mycket av den forskningen som görs inom ledarskap visar på svårigheten, för att inte säga omöjligheten, att avgöra vad som bidrar till att en ledare lyckas. Fredmund Malik (2006) sammanfattar i en studie att ledare som lyckas framför allt är “olika”. Olika i personlighet, ledarstil och strategi.

Ett sätt att utveckla sitt ledarskap är att stärka sin egen “olikhet”, sin unikhet. Att hitta sitt naturliga ledarskap handlar dels om att lyssna inåt, stärka sina styrkor och hantera sina svårigheter, dels om att ta hjälp av kunskapen om hur vi människor är uppbyggda, vilket arv vi har med oss från våra förfäder och vad vi kan lära från naturen.

För att lyckas som ledare förväntas det att du skapar resultat genom att leda dig själv och andra mot en önskad riktning. En bra ledare når ett bra utfall, men ibland på bekostnad av någon eller något. För en hållbar ledare är vägen mot resultatet lika viktigt som resultatet i sig.

En hållbar ledare är en bra förebild som tar ansvar för sig själv, sitt mående och sitt beteende. Hen skapar och arbetar tillsammans med självständiga och lärande team för att utveckla verksamheten och nå målen. Den hållbara ledaren ser även till att synliggöra effekterna på samhället och planeten, och tar vara på de möjligheter och hanterar de utmaningar som följer.

Nativa arbetar med tre byggstenar för naturligt och hållbart ledarskap:

Resilient ledarskap

Vi lever i en föränderlig värld samtidigt som uppbyggnaden av våra kroppar och knoppar är skapade för en stabilare miljö. Förändring skapar osäkerhet och hjärnan sänder ut varningssignaler för att skapa ett motstånd. Osäkerhet, ovisshet och överbelastning skapar lätt en stressad tillvaro som kan medföra långtgående konsekvenser för människors välmående.

En resilient ledare:
Är engagerad och balanserad
Prioriterar och fokuserar
Kommer blomstrande ur förändring och kriser
Lever i full fart och skapar tid för återhämtning

5 tips för att bli bättre på att hantera förändring, ovisshet och stress

Coachande ledarskap

I en snabbt föränderlig, global värld behöver vi både kunna samverka över traditionella gränser och ta tillvara på varandras styrkor och olikheter. Därför blir det allt viktigare att kunna leda sig själv och tillsammans med andra. Självständiga medarbetare och människor är mer engagerade, fattar bättre och snabbare beslut, och har en högre innovationskraft. En ledare som vill möjliggöra människor som leder sig själva behöver vara en coachande ledare.

En coachande ledare:
Är lyhörd och resultatfokuserad
Ökar medarbetarnas förmåga att ta ansvar och leda sig själv
Motiverar och utvecklar andra
Kommunicerar effektivt

Ta första steget till att coacha andra

Lärande ledarskap

Kompetensbristen blir allt större och halveringstiden på kunskap blir allt kortare enligt World Economic Forum. Oavsett var och vad du jobbar med kommer du att behöva utveckla din kompetens. Må så vara om det beror på teknologisk utveckling, förändrade kundbeteenden eller förändrade arbetssätt. Lägg därefter till att kostnaden för att rekrytera en ny medarbetare enligt undersökningar kostar ca 500 000 kr. Det finns väl inga frågetecken kvar om det behövs fortsatt lärande, utan mer hur.

En lärande ledare:
Ser potentialen i andra
Möjliggör ett livslångt lärande i vardagen för sig själv och medarbetarna
Frigör kraften för utveckling
Är öppen för feedback

5 tips för att bli bättre på att möjliggöra lärande i vardagen

Läs mer om våra olika erbjudanden för dig som ledare eller för ditt team.

Erbjudanden