Hur jobbar vi

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.” *

Coaching

När du vill nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat, kan du ta hjälp av coaching som är en professionell samtalsmetodik. Coachens roll är att stötta personer och grupper att optimera sina resurser genom att styra processen, lyssna, ge stärkande feedback och ställa utvecklande frågor för att öppna upp för fler perspektiv. Coaching kan ske både individuellt och i grupp eller både och. Det kan ske både online, på plats eller en kombination därav.

Coaching hjälper individer / grupper att:

 • Fokusera framåt och lösa problem alternativt se nya uppslag
 • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt
För referenser titta här

Utbildning

Ett steg på vägen till förändring och utveckling kan vara genom utbildning. Utbildningarna bygger på nyfikenhet, engagemang och utforskande, och har ett pedagogiskt upplägg anpassat till hela människan. Metoder och teorier förklaras med enkla termer och på olika sätt. Därefter ägnar vi mycket tid åt praktiska övningar och dialog.

Utbildningen kan ske online, på plats eller i naturen. Kurserna innehåller förinspelat material (egenproducerat och andras), livesända föreläsningar och workshopar, övningar och dialog. Innehållet och längden varierar.

Exempel på utbildningar:

 • Hållbart ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Projektledning
 • Förändring börjar inifrån
 • Leda sig själv och andra
 • Fokus, Medvetenhet och Acceptans
Jag vill veta mer

Rådgivning

Tack vare min nyfikenhet har jag genom åren samlat på mig mängder av egna och andras erfarenheter, metoder och verktyg. Att kunna kombinera coachingen med att också ge tips och råd är ett sätt för mig att dela med mig av alla visdom andra har delat med sig av till mig.

Exempel på områden där jag kan stötta genom min kompetens är inom:

 • ledarskap och projektledning
 • förändrings- och utvecklingsarbete
 • lärande
 • stresshantering och hälsa

För mer information om min kompetens titta här

För mer information om min kompetens titta här

Workshop

med engagemang och resultat. Ibland kan det vara aktuellt med ett lustfyllt och strukturerat arbetsmöte, som fokuserar på resultatet och får gruppen att med arbeta mot samma mål där jag agerar workshopledare eller facilitator. Jag skapar engagemang och delaktighet, och ser till att allas kompetenser och erfarenheter tillvaratas, som i sin tur utgör grunden för förändring och utveckling.

En workshop ramas in av struktur och innehåller övningar som skapar trygghet, respektfull dialog och tid för reflektion. Rollen som facilitator är att återspegla gruppen och att driva processen framåt. Med lång erfarenhet från liknande uppdrag och en gedigen verktygslåda stöttar jag ledare och grupper i olika typer av workshopar.

För referenser titta här

För referenser titta här

Nativa i sociala medier

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag