How we do it

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.” *

Do it yourself (DIY)

Vi gillar DIY och erbjuder våra tjänster som en blandning av färdigpaketerat att välja från och skräddarsytt stöd. Det blir enklare att göra det själv och möjligt att hjälpa de många människorna** även fast vi är få. **lånat från ett annat något mer känt svenskt företag

Make it your own (MIY)

Det skräddarsydda ligger inte bara i att du kan välja utifrån dina behov och önskemål. Du kan även plocka och testa de verktyg ur verktygslådan som passar just dig och din situation.

But not on your own (MIYONA)

Men vi lämnar dig inte att lista ut det själv. Istället kan du göra det till ditt eget, men inte på egen hand.

Vi arbetar tillsammans online i en process, där vi utgår från din magkänsla och guidar dig genom en process som leder till att omvandla de prioriterade strategierna till vanor.

Processen

Våra metoder

*  Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon.” (Søren Kierkegaard)

Nativa i sociala medier

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag