Workshop

Engagemang och resultat

Ibland kan det vara aktuellt med ett lustfyllt och strukturerat arbetsmöte, som fokuserar på resultatet och får gruppen att med arbeta mot samma mål där jag agerar workshopledare eller facilitator.

Om du vill ha ett lustfyllt och strukturerat arbetsmöte, som fokuserar på resultatet och får gruppen att med arbeta mot samma mål, kan du anlita mig som workshopledare eller facilitator. Jag skapar engagemang och delaktighet, och ser till att allas kompetenser och erfarenheter tillvaratas, som i sin tur utgör grunden för förändring och utveckling.

För referenser titta här

Dialog och reflektion

En workshop ramas in av struktur och innehåller övningar som skapar trygghet, respektfull dialog och tid för reflektion. Rollen som facilitator är att återspegla gruppen och att driva processen framåt.

Med lång erfarenhet från liknande uppdrag och en gedigen verktygslåda stöttar jag ledare och grupper i olika typer av workshopar. I uppdraget ingår:

  • Förberedelse
  • Genomförande och workshopledning
  • Uppföljning och dokumentation

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag