Coaching

Process

När du vill nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat, kan du ta hjälp av coaching som är en professionell samtalsmetodik. Coachens roll är att stötta personer och grupper att optimera sina resurser genom att styra processen, lyssna, ge stärkande feedback och ställa utvecklande frågor för att öppna upp för fler perspektiv.

För referenser titta här

Resultat

Coaching hjälper individer / grupper att:

  • Fokusera framåt och lösa problem alternativt se nya uppslag
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Utformning

Coaching kan ske både individuellt och i grupp eller både och. Det kan ske både online, på plats eller en kombination därav. Hur kan jag hjälpa dig nå den bergstopp du vill nå? Boka in en gratis nyfiken introduktion till coaching, och se hur coaching kan vara värdefullt för dig.

Jag vill testa coaching gratis

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag