Flera ledare (upp till 6 personer)

Att lära och utvecklas tillsammans kan skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Det ger även en ökad förståelse för andra människors tankar, känslor och beteenden. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling.

6 månader 15 000 Euro 

För att underlätta den långsiktiga effekter av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du och dina ledarkollegor jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.