Ledare och team (upp till 16 personer + ledare)

När både ledare och team jobbar i processen enskilt och tillsammans förbättras resultatet exponentiellt. Individuellt blir du bättre på att hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden) och förhålla dig till andra människors beteenden. Tillsammans kan ni skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling.

6 månader 14 000 Euro 

För att underlätta den långsiktiga effekter av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du och ditt team jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.