För att underlätta den långsiktiga effekter av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.