Teamutveckling

Teamutveckling

Ett team är en liten grupp människor med olika styrkor och färdigheter som kompletterar varandra, och som jobbar tillsammans för samma syfte och mål. I den snabbt föränderliga värld som vi lever är välmående och högpresterande team avgörande för alla verksamheter. Hur arbetar du med ditt teams livskraft och flexibilitet?

Team bestående av förändringsagenter med hög återhämtningsförmåga, hög grad av självledarskap, samt möjligheten och förmågan att fortsätta lära och utvecklas ser till att din verksamhet fortsätter att frodas. Vilket behov har du och ditt team och hur kan vi stötta er?

Efter vårt arbete tillsammans har ni utvecklats som ett team inför nuvarande och kommande möjligheter och utmaningar. Tillsammans har ni skapat förutsättningar för nya beteenden och vanor som steg för steg tar dig och dina kollegor i rätt riktning mot att vara hållbara och skapa resultat i en komplex, osäker och föränderlig värld.

Ni får stöd att ur en beprövad verktygslåda hitta och träna på dina individuella och gemensamma strategier och verktyg, som hjälper dig och dina kollegor att:

 • hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden) och förhålla dig till andra människors beteenden
 • fatta mer medvetna beslut och agera därefter
 • förbättra kommunikation och samarbete

Er vilja och arbetsinsats är avgörande för vad ni kan uppnå, och ni väljer själv hur lång tid ni vill ha stöd i din utvecklingsprocess.

Exempel på innehåll Resilienta team

(för er som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning, mellan stabilitet och flexibilitet):

 • Egenvård och självmedkänsla
 • Självkännedom och mindfulness
 • Neuro-, inre och mellanmänskliga perspektiv på stress och förändring
 • Stresshantering
 • Kroppen en källa till visdom
 • Teamets betydelse för den egna återhämtningsförmågan
 • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
 • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

3 månader

Om ni vill förbättra er förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för er.

3 månader

6 månader

För att underlätta den långsiktiga effekter av ert utvecklingsarbete, rekommenderar jag att ni jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.

6 månader

12 månader

Om du vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2-3 timmars arbete per vecka.

12 månader

Exempel på innehåll Autonoma team

(för er som vill använda era resurser på ett effektivt sätt och låta prestigelöshet och mod leda er mot resultat och utveckling):

 • Självkännedom och mindfulness
 • Självledarskap och medkänsla
 • Neuroledarskap
 • Motivation och drivkraft
 • Styrkor och utmaningar
 • Teamets gemensamma ramar
 • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
 • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

3 månader

Om du i grupp vill förbättra din förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för dig och dina ledarkollegor.

3 månader

6 månader

För att underlätta den långsiktiga effekter av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du och dina ledarkollegor jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.

6 månader

12 månader

Om du och dina ledarkollegor vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2-3 timmars arbete per vecka.

12 månader

Exempel på innehåll Lärande team

(för dig som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning):

 • Självkännedom och mindfulness
 • Neuro- och individuellt perspektiv på lärande och utveckling
 • Motivation och drivkraft
 • Growth vs fixed mindset
 • Mod och sårbarhet
 • Reflektion och feedback som möjliggörare
 • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

3 månader

Om du i grupp vill förbättra din förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för dig och ditt team.

3 månader

6 månader

För att underlätta den långsiktiga effekter av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du och ditt team jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.

6 månader

12 månader

Om du och ditt team vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.

12 månader

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag