Exempel på innehåll Resilienta team (för er som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning, mellan stabilitet och flexibilitet):

  • Egenvård och självmedkänsla
  • Självkännedom och mindfulness
  • Neuro-, inre och mellanmänskliga perspektiv på stress och förändring
  • Stresshantering
  • Kroppen en källa till visdom
  • Teamets betydelse för den egna återhämtningsförmågan
  • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
  • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

12 månader 15 000 Euro 

Om ni vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.