Exempel på innehåll Resilienta team (för er som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning, mellan stabilitet och flexibilitet):

  • Egenvård och självmedkänsla
  • Självkännedom och mindfulness
  • Neuro-, inre och mellanmänskliga perspektiv på stress och förändring
  • Stresshantering
  • Kroppen en källa till visdom
  • Teamets betydelse för den egna återhämtningsförmågan
  • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
  • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

6 månader 10 000 Euro 

För att underlätta den långsiktiga effekter av ert utvecklingsarbete, rekommenderar jag att ni jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.