Exempel på innehåll Lärande team (för dig som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning):

  • Självkännedom och mindfulness
  • Neuro- och individuellt perspektiv på lärande och utveckling
  • Motivation och drivkraft
  • Growth vs fixed mindset
  • Mod och sårbarhet
  • Reflektion och feedback som möjliggörare
  • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

12 månader 15 000 Euro 

Om ni vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.