För att underlätta den långsiktiga effekten av ditt utvecklingsarbete, rekommenderar jag att du och dina ledarkollegor jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.