Exempel på innehåll Lärande team (för dig som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning):

  • Självkännedom och mindfulness
  • Neuro- och individuellt perspektiv på lärande och utveckling
  • Motivation och drivkraft
  • Growth vs fixed mindset
  • Mod och sårbarhet
  • Reflektion och feedback som möjliggörare
  • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

6 månader 10 000 Euro 

För att underlätta den långsiktiga effekter av ert utvecklingsarbete, rekommenderar jag att ni jobbar med mig 6 månader. Det innebär ca ½ dag/vecka i eget arbete och samtal.