• Exempel på innehåll Autonoma team (för er som vill använda era resurser på ett effektivt sätt och låta prestigelöshet och mod leda er mot resultat och utveckling):
  • Självkännedom och mindfulness
  • Självledarskap och medkänsla
  • Neuroledarskap
  • Motivation och drivkraft
  • Styrkor och utmaningar
  • Teamets gemensamma ramar
  • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
  • Skapa nya vanor - struktur och stöd (nudging)
  12 månader 15 000 Euro  Om ni vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.
 • Flera ledare (upp till 6 personer) Att lära och utvecklas tillsammans kan skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Det ger även en ökad förståelse för andra människors tankar, känslor och beteenden. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 12 månader 15 000 Euro  Om du och dina ledarkollegor vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2-3 timmars arbete per vecka.
 • Exempel på innehåll Lärande team (för dig som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning):
  • Självkännedom och mindfulness
  • Neuro- och individuellt perspektiv på lärande och utveckling
  • Motivation och drivkraft
  • Growth vs fixed mindset
  • Mod och sårbarhet
  • Reflektion och feedback som möjliggörare
  • Skapa nya vanor - struktur och stöd (nudging)
  12 månader 15 000 Euro  Om ni vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.
 • Ledare och team (upp till 16 personer + ledare) När både ledare och team jobbar i processen enskilt och tillsammans förbättras resultatet exponentiellt. Individuellt blir du bättre på att hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden) och förhålla dig till andra människors beteenden. Tillsammans kan ni skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 12 månader 22 000 Euro Om du och ditt team vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.
 • Om du vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2-3 timmars arbete per vecka.
 • Exempel på innehåll Resilienta team (för er som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning, mellan stabilitet och flexibilitet):
  • Egenvård och självmedkänsla
  • Självkännedom och mindfulness
  • Neuro-, inre och mellanmänskliga perspektiv på stress och förändring
  • Stresshantering
  • Kroppen en källa till visdom
  • Teamets betydelse för den egna återhämtningsförmågan
  • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
  • Skapa nya vanor - struktur och stöd (nudging)
  12 månader 15 000 Euro  Om ni vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.
 • Exempel på innehåll Autonoma team (för er som vill använda era resurser på ett effektivt sätt och låta prestigelöshet och mod leda er mot resultat och utveckling):
  • Självkännedom och mindfulness
  • Självledarskap och medkänsla
  • Neuroledarskap
  • Motivation och drivkraft
  • Styrkor och utmaningar
  • Teamets gemensamma ramar
  • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
  • Skapa nya vanor - struktur och stöd (nudging)
  3 månader 10 000 Euro  Om ni vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.
 • Flera ledare (upp till 6 personer) Att lära och utvecklas tillsammans kan skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Det ger även en ökad förståelse för andra människors tankar, känslor och beteenden. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 3 månader 15 000 Euro  Om du i grupp vill förbättra din förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för dig och dina ledarkollegor.
 • Exempel på innehåll Lärande team (för dig som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning):
  • Självkännedom och mindfulness
  • Neuro- och individuellt perspektiv på lärande och utveckling
  • Motivation och drivkraft
  • Growth vs fixed mindset
  • Mod och sårbarhet
  • Reflektion och feedback som möjliggörare
  • Skapa nya vanor - struktur och stöd (nudging)
  3 månader 10 000 Euro  Om ni vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.
 • Ledare och team (upp till 16 personer + ledare) När både ledare och team jobbar i processen enskilt och tillsammans förbättras resultatet exponentiellt. Individuellt blir du bättre på att hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden) och förhålla dig till andra människors beteenden. Tillsammans kan ni skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling. 3 månader 14 000 Euro  Om du i grupp vill förbättra din förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för dig och ditt team.
 • Om du vill förbättra din förmåga med snabbt resultat, och har möjlighet att lägga ner minst 1 dag/vecka på eget arbete och samtal så är detta alternativ rätt val för dig.
 • Exempel på innehåll Resilienta team (för er som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning, mellan stabilitet och flexibilitet):
  • Egenvård och självmedkänsla
  • Självkännedom och mindfulness
  • Neuro-, inre och mellanmänskliga perspektiv på stress och förändring
  • Stresshantering
  • Kroppen en källa till visdom
  • Teamets betydelse för den egna återhämtningsförmågan
  • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
  • Skapa nya vanor - struktur och stöd (nudging)
  3 månader 10 000 Euro  Om ni vill ha ännu längre stöd på vägen så föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2 timmars arbete per vecka.
Till toppen