• Tänd elden att vilja och kunna förändra i hela organisationen genom inspiration, kunskap och träning, som kan leda till hållbarhet och flexibilitet hos både människa och i verksamheten. Fortsatt träning kan enligt forskning leda till förbättrad förmåga att hantera stress, att förstå olika perspektiv, samt att fatta lämpliga beslut och agera därefter.  Under 45-60 minuter får deltagarna
  • träning i att bli medveten om egna och andras reaktioner
  • förståelse för hjärnans struktur och funktion
  • en användbar, beprövad och enkel modell som kan ligga till grund för och användas för att underlätta beteendeförändring.
 • Frigör kraften hos medarbetarna att ta ansvar och driva genom inspiration, kunskap och träning i personligt ledarskap och förmågan att samarbeta med andra. Dagens samhälle och organisationer ställer högre krav på och ger mer möjlighet till att drivas av egen motivation och kunna arbeta självständigt.  Efter 45-60 minuter får deltagarna
  • ökad medvetenhet om egna och andras drivkrafter
  • förståelse för hur hjärnans struktur och funktion överlistar oss
  • en metod som hjälper dig att fortsätta gå i rätt riktning som kan ligga till grund för och användas för att underlätta beteendeförändring.

Titel

Till toppen