Leda sig själv och andra mot resultat

Samverkan

I en snabbt föränderlig, global värld behöver vi samverka över traditionella gränser och ta tillvara på varandras styrkor och olikheter. Därför blir det allt viktigare att kunna leda sig själv och andra även där inget formellt chefsansvar finns. I denna kurs får du metoder och konkreta verktyg för att tydliggöra och effektivisera ditt ledarskap.

Jag vill bli bättre på att leda

Projektledning

Kursen har sin grund i en projektledarutbildning med fokus på tre delar:

  • leda sig själv – träning i att lyssna inåt och alternativa sätt att agera
  • styrningsverktyg – grundläggande förståelse för processer att nå resultat
  • leda andra – ökad förståelse för andras reaktioner, gruppdynamik, samt träning i att kommunicera effektivare

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag