Utveckla ditt ledarskap

Vad behöver du som ledare förändra för att nå ett hållbart resultat?

Din enda möjlighet

Det finns bara en väg till förändring och det är genom dig själv. Vad behöver du förändra för att lyckas som ledare för att frigöra de krafter som finns hos dem du leder. Vad behöver du sluta göra? Vad behöver du börja göra? Vad behöver du fortsätta med? Vilka ändrade beteenden och nya vanor vill du nå?

Efter vårt arbete tillsammans har du skapat förutsättningar för nya beteenden och vanor som steg för steg tar dig i rätt riktning. Närmare din önskan om att vara en bättre ledare för ditt team i en komplex, osäker och föränderlig värld, samtidigt som du mår bra och skapar resultat.

Du får stöd att ur en beprövad verktygslåda hitta och träna på dina strategier och verktyg, som hjälper dig att:

 • hantera dig själv (dina tankar, känslor och beteenden)
 • fatta mer medvetna beslut och agera därefter
 • skapa en känsla av trygghet i din roll som ledare

Din vilja och arbetsinsats är avgörande för vad du kan uppnå, och du väljer själv hur lång tid du vill ha stöd i din utvecklingsprocess. Vi kan jobba tillsammans i 3, 6 eller 12 månader.

Resilient ledare

(för dig som vill bli bättre på att balansera mellan energi och återhämtning):

 • Egenvård och självmedkänsla
 • Självkännedom och mindfulness
 • Neuro-, inre och mellanmänskliga perspektiv på stress och förändring
 • Stresshantering
 • Kroppen en källa till visdom
 • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
 • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

Vill du utforska vidare?

Jag vill boka in ett gratis utforskande samtal eller kontakta mig så jag får veta mer.

Coachande ledare

(för dig som vill bli bättre på att stötta andra att ta ansvar för sitt resultat och sin utveckling):

 • Självkännedom och mindfulness
 • Självledarskap och medkänsla
 • Neuroledarskap
 • Motivation och drivkraft
 • Coachingprocessen och aktivt lyssnande
 • Bygga tillit i relationer och kommunicera effektivt
 • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

Vill du utforska vidare?

Jag vill boka in ett gratis utforskande samtal eller kontakta mig så jag får veta mer.

Lärande ledare

(för dig som vill möjliggöra lärandet i teamet och frigöra kraften för utveckling):

 • Självkännedom och mindfulness
 • Neuroperspektiv på lärande och utveckling
 • Motivation och drivkraft
 • Growth vs fixed mindset
 • Mod och sårbarhet
 • Feedback som möjliggörare
 • Skapa nya vanor – struktur och stöd (nudging)

Vill du utforska vidare?

Jag vill boka in ett gratis utforskande samtal eller kontakta mig så jag får veta mer.

Nya vanor tillsammans (max 8 personer)

Att lära och utvecklas tillsammans kan skapa utrymme för fler perspektiv och erfarenheter som väcker nya tankar i var och en. Det ger även en ökad förståelse för andra människors tankar, känslor och beteenden. Dessutom kan gruppen vara ett stöd genom att uppmuntra varandra och öka motivationen att bidra till det egna och varandras lärande och utveckling.

Detta kan genomföras som en företagsintern process. Några gånger per år erbjuds den även som organisationsövergripande process. Se aktuellt datum för mer information.

Vill du utforska vidare?

Jag vill boka in ett gratis utforskande samtal eller kontakta mig så jag får veta mer.

Resilient ledare tillsammans under 6 månader

Start 9 augusti

Mer information kommer snart

Låter det intressant?

Jag vill boka in ett gratis utforskande samtal eller kontakta mig så jag får veta mer.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag