Förändring

Hur hanterar din organisation de ständiga och snabba förändringar som råder i vår globala, komplexa värld?

Möjligheter att nå verklig förnyelse

Lärande

Vilka steg behöver din organisation ta för att ha rätt kompetens?

Nästa steg att skapa livslångt lärande

Utveckling

Vad behöver din organisation göra för att bli den verksamhet som leder hållbar utveckling i er bransch?

Bli innovativ istället för reaktiv

Learn, Grow and Make a change

Vi lever i en globaliserad, komplex värld som snabbt förändras. Vill du rusta din organisation att möta framtiden och hantera en värld i ständig förändring? En organisation som består av ledare och medarbetare som vill, kan och agerar för att lära, utvecklas och nå hållbara resultat – ekonomiskt och mänskligt inom planetens gränser.

Låt oss skapa en bättre värld tillsammans 

Några av våra tidigare uppdragsgivare

Här nedan kan du se vilka kunder vi jobbat med tidigare och vad dessa företag, organisationer och myndigheter som har anlitat Nativa under åren har att säga om vårt arbete.

Jag har haft förmånen att blivit coachad av Charlotte under hösten 2020. Charlotte har en fantastisk förmåga att lyssna! Jag önskade att fokusera på mitt ledarskap men inser nu att det varit minst lika givande på det privata planet. Charlotte har utmanat mina tankebanor och fått mig att se saker ur ett annat perspektiv. Att kombinera våra samtal med små övningar däremellan har varit effektivt och inneburit att jag direkt kunnat testa alternativa strategier i min yrkesroll. Det har varit väldigt givande. Jag kan varmt rekommendera Charlotte!

Åsa Ronninger

Mina förväntningar att bli en projektledare och att få större förståelse och verktyg för teambuilding är uppfyllda. Det var en perfekt mix mellan teori och praktik, vilket passar min praktiska hjärna väldigt bra.

Kursledare fortsättningskurs projektledning FMV

Charlottes attityd var motiverande för att våga delta aktivt under kursen. Det kändes tryggt att testa och våga göra fel.

Malin, Kursdeltagare grundkurs projektledning FMV

Tack Lotta, för att du gett mig andra spår att utforska i mina tankebanor. Du har hjälpt mig bättre förstå värdet av att jag ska ta hand om mig själv. Du har coachat mig så jag kom upp på vägen igen, och nu är det upp till mig vilket håll vägen kommer att gå.

Maria

Tack för att du hjälpte oss att hitta och skapa vår vision. Vi lever fortfarande med den som ledstjärna.

Linda, Samverkangruppen

Tack Charlotte! Du har lett arbetet med att skapa något fantastiskt som kommer fortsätta att ge effekter lång tid framöver. Fantastiskt jobbat hela vägen in i mål.

Pontus, Ekskäret Klustret

Nativa i sociala medier

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag