Om du vill ha ännu längre stöd på vägen och mer tid till utbildning och träning, föreslår jag att vi jobbar tillsammans under 12 månader. Det innebär ca 2-3 timmars arbete per vecka.