Processen

Processen innehåller följande moduler, inte alltid i kronologisk ordning. Vi börjar med modul 1 och avslutar med modul 8. Däremellan genomförs processen på ett flexibelt och icke-linjärt sätt. Modulerna kan ske parallellt och upprepas vilket skapar en slinga, där du hela tiden får nya insikter och utvecklar ett mer genomtänkt, beprövat och framtidssäkrat sätt att skapa nya beteenden och vanor.

Processen innefattar en blandning av coaching, rådgivning, utbildning och träning – samtal, utvalt material/kurser online om metoder och verktyg, och träning som du gör på egen hand/i grupp/eller med en coach. Det kommer att ta dig från medvetenhet om var du är idag, var du vill vara, vad du behöver, och vilka handlingar du behöver genomföra för att skapa nya vinnande vanor.

MODUL 1

Skapa en trygg startbana

för att skapa de bästa förutsättningarna för din resa. En grund som hjälper dig att föreställa dig dina framtida handlingar och vanor.

 • Lär och utforska betydelsen av syfte
 • Med hjälp neurovetenskap och magkänsla expandera din vision och skapa din framtida berättelse
 • Sätt mål för dig och inte för någon annan än dig

MODUL 2

Lär känna din omgivning

Nu när du är klar över vad du siktar mot och varför, låt oss spana in omgivningen innan vi ger oss iväg.

 • Medvetenhet (Awareness) är nyckeln – både neurologiskt och existentiellt
 • Upptäck värdet av olika perspektiv
 • Acceptans – tillåt allt önskat och oönskat

MODUL 3

Lär mer om vetenskap och metod

Du guidas genom en lärandeprocess inom ett valt område baserat på dina behov för att bli bättre rustad inför den utmaning du tagit dig an.

 • Upptäck vetenskapen och teorierna bakom verktygen
 • Träna, träna, träna
 • Integrera det nya med det gamla

MODUL 4

Agera medvetet med valda metoder och verktyg

Nu är du redo att gå från ord och tanke till handling.

 • Välj det bästa alternativet för dig
 • Testa och se om det passar
 • Utvärdera och ta nästa steg

MODUL 5

Vem tror du att du är och vad du behöver du egentligen?

Här bjuds du in till att gräva lite djupare in i dina förmågor och dina behov så att du kan göra en lyckad förändring.

 • Your business, other’s business eller God’s business
 • Upptäck alla dina resurser och hur du bäst använder dem
 • Bli överraskad över hindren och hur de går att komma runt

MODUL 6

Integrera dina behov 

med metoder och verktyg som är avgörande för att lyckas.

 • Förbered dig för resan som ligger framför dig
 • Optimera genom att skapa ordning i din verktygslåda
 • Slå fast vad du ska Sluta med, Starta upp och Fortsätta med

MODUL 7

Make it your own 

Bygg din egen framgångssaga med nya beteenden och vanor

 • Förstå vetenskapen bakom dina vanor
 • Designa ditt liv nu och i framtiden
 • Testa och utvärdera med hjälp av en tydlig struktur

MODUL 8

Ett livslångt lärande och uppdrag

Vår resa är på väg att ta slut, men din har bara just börjat.

 • Upprätta ett system för stöd och struktur
 • Säkerställ din framgång härefter genom lärande och reflektion
 • Locka din hjärna genom firande och belöning

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag