Lärande organisation

Definitionen

av en lärande organisation:

  • lärandet är ett mål snarare än resultatet av lärandet
  • kännetecknas av en lärandekultur, där “Growth Mindset” och “Learnability” är viktiga grundpelare (där det är okej att testa och misslyckas)
  • medarbetare förväntas och tillåts vara självständiga utvecklare av både kompetens och person
  • har strukturer och verktyg som möjliggör lärande i vardagen ex utrymme för självständig och gemensam reflektion
  • lärande och utveckling kan komma både i form av organiserade kurser såväl som informellt lärande
  • individer har förmågan och möjligheten att samskapa lärande med individer inom och utanför organisationen
  • det finns någon som coachar och stöttar individen i sin utveckling

Vilken av dessa punkter tycker du är viktigast för att vara en lärande organisation?

Kontakta mig dag

Första steget

att bli en lärande organisation är att delta i en workshop, där vi jobbar med och reflekterar över hur lärande sker i er organisation. Ett annat sätt att sätta igång är att göra en kartläggning, för att undersöka hur organisationens förmåga att lära är nu ex när det gäller uppsatta mål, kultur och teknikstöd.

Därefter kan det vara läge för att sätta upp ett mål för ett önskat läge när det gäller att vara en lärande organisation. Hur långt vill ni nå?

Slutligen är det dags att skapa en handlingsplan för hur ni kan utveckla lärandet i er organisation, för att ta tillvara på framtidens möjligheter.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag