Möjliggör lärande

genom att skapa självständiga kompetensutvecklare och bygga upp stöd i organisationen som möjliggör det livslånga lärandet i vardagen

Kompetensutveckling

Kompetensbristen blir allt större. Inom i princip alla branscher även om vissa sticker ut ex teknikföretagen, data/IT och skola. En av anledningarna är den accelererande teknikutvecklingen, som gör det möjligt att både automatisera vissa arbeten och skapar efterfrågan för andra. Oavsett var och vad du jobbar med kommer du att behöva utveckla din kompetens. Må så vara på grund teknologisk utveckling eller förändrade kundbeteenden eller förändrade arbetssätt.

Förr räckte det att en gick i skolan och på universitetet som ung, och lärde sig huvuddelen av det som behövdes i jobbet. Idag räcker inte det. Halveringstiden på kunskap blir allt kortare. Verksamheter behöver hitta sätt att öka kompetensen i organisationen, för att inte halka efter. Att rekrytera en ny medarbetare kostar enligt en undersökning ca 500 000 kr och därför skulle det vara mer kostnadseffektivt att införa ett livslångt lärande i vardagen.

Kostnadseffektivt

Förr räckte det att en gick i skolan och på universitetet som ung, och lärde sig huvuddelen av det som behövdes i jobbet. Idag räcker inte det. Halveringstiden på kunskap blir allt kortare. Verksamheter behöver hitta sätt att öka kompetensen i organisationen, för att inte halka efter. Att rekrytera en ny medarbetare kostar enligt en undersökning ca 500 000 kr och därför skulle det vara mer kostnadseffektivt att införa ett livslångt lärande i vardagen.

Några tips på hur du kan bli bättre på att förbättra din förmåga att lära
Skicka din mailadress för att få 5 tips för att bli bättre på att lära in och lära av

Kontakta mig idag

Självständiga kompetensutvecklare

Medan andra försöker hitta olika lösningar på hur ni kan kompetensutveckla era medarbetare, fokuserar jag på att göra era medarbetare till självständiga utvecklare av sig själva och sin kompetens.

Vad behöver du och din organisation hjälp med för att lyckas bli en lärande organisation? Hör av dig så kan vi nyfiket undersöka era utmaningar och möjligheter, och se om jag kan bidra på något sätt.

Kolla här om du vill veta mer om hur jag jobbar med utbildning, workshops, konsultation och coaching.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag