Resilient organisation

Livskraftig

Vill ni vara en organisation som har förmågan att inte bara överleva kriser utan att komma blomstrande ur dem och fortsätta frodas i en värld fylld av osäkerhet? Medveten om att det kommer att uppstå fler oförutsedda situationer, göra sitt bästa för att minska effekten av framtida kriser och ha förmågan att se möjligheterna i en svår situation.

Vill du att din organisation ska blomstra?

Kontakta mig dag

Stadig och flexibel

En resilient organisation kan liknas vid ett träd, som växer från rötterna som är sammanbundna med jorden och stammen är stadig. Träd är inte rädda för stormar. Istället för att spjärna emot låter de sig svepas med i naturens cykler.

Resilienta organisationer har ett tydligt syfte med sin verksamhet som binder dem samman med omvärlden, med sitt ekosystem. Där värderingarna är fast förankrade i medarbetarnas ord och handling och kan ge näring till det arbete som görs, behöver inte motsätta sig förändring utan kan liksom trädet stå stadigt och ändå böja sig för vinden.

Känns det som om din organisation gör motstånd mot vinden eller att den flyger iväg?

Kontakta mig dag

Stöd för medarbetarna

För att skapa en livskraftig organisation behöver det även finnas strukturer och processer som möjliggör medarbetarnas välmående och flexibilitet i både tid och uppgift, d.v.s. det är möjligt för medarbetarna att med kort varsel styra om sin tid och sina prioriteringar.

Medarbetarna i en livskraftig organisation har verktyg och fått träna på sin förmåga att acceptera verkligheten, tro på sig själv och hantera stress. Ett coachande ledarskap som stöttar medarbetarna att med trygghet självständigt kunna hantera sitt arbete, beslutsfattande och kommunikation.

Vill du veta mer om ett coachande ledarskap?

Kontakta mig dag

Hur är läget?

Vill din organisation också bli bättre på att kunna hantera oförutsedda händelser,  stress och ovisshet? Första steget till att bli en resilient organisation är att bli medveten om hur läget är just nu. Att ta reda både på fakta och lyssna in uppfattningar från ledare och medarbetare.

För att därefter bestämma sig om vad nästa steg blir. Hör av dig så kan vi nyfiket undersöka era utmaningar och möjligheter, och se om jag kan bidra på något sätt.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag