Motstånd mot förändring

Även om vi lever i en föränderlig värld, är uppbyggnaden av våra knoppar och kroppar relativt oföränderliga.

Motstånd mot förändring

Även om vi lever i en föränderlig värld, är uppbyggnaden av våra knoppar och kroppar relativt oföränderliga. Skapade för en miljö som till stora delar inte liknar det samhället vi lever i idag. Förändring skapar osäkerhet (även när vi kallar det för utveckling) och hjärnan sänder ut varningssignaler för att skapa ett motstånd ex genom att automatiskt välja den “vanliga vägen”.

Sammantaget skapar osäkerhet, ovissheten och överbelastningen lätt en stressad tillvaro som kan medföra långtgående konsekvenser för människors välmående. Vilket i sin tur påverkar verksamhetens resultat i form av produktionsbortfall och sjukkostnader.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag