Förändring börjar inifrån

Lyssna och agera

Föreställ dig en organisation där ledare och medarbetare kontinuerligt fångar upp omvärldens vindar, lyssnar till den inre visdomen och omvandlar det till verkliga utvecklingsmöjligheter för verksamheten som leder till hållbara resultat – ekonomiskt och mänskligt inom planetens gränser.

Vi vill bli förändringsagenter

Flexibel och fokuserad

Med konceptet Förändring börjar inifrån blir ledare och medarbetare bättre på att vara flexibla utan att tappa fokus på sitt och organisationens välmående och samtidigt leverera resultat genom att:

  • få kunskap om människans inbyggda motstånd och medvetenhet om sin egen och andras reaktion inför förändring
  • möjlighet att träna på praktiska verktyg och
  • stöd att skapa hållbara strukturer
  • som ökar förmågan att hantera förändring och stress, och hjälper dig att agera mer medvetet

Digitalt, på plats eller i naturen

Förändring börjar inifrån sker i form av workshops, förinspelade föreläsningar, övningar och dialog ledda av en facilitator. Innehållet och längden utformas i dialog med kunden. Processen kan även skräddarsys och vara en samskapande utvecklingsprocess för att skapa en mer föränderlig organisation.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag