Quick start

Kom igång snabbt med den önskade förändringen och se resultat redan efter två tillfällen.

Kom igång snabbt med den önskade förändringen.

Här skapar vi en trygg startbana för dig och du får möjlighet att ta de första stegen i din utveckling som ledare.

Vi träffas 2 gånger (online á 90-120 minuter) med några veckors mellanrum och däremellan får du hemuppgifter och har tillgång till mig via mail. Efter dessa tillfällen har du en ökad självinsikt, en tydligare målbild och en förankrad plan hur du vill och kan utvecklas som en hållbar ledare. Dessutom har du kommit igång med att testa och träna på nya beteenden.

Jag vill anmäla mitt intresse här

Utveckla ditt ledarskap genom coaching minst 4 månader

Att utvecklas som ledare, att verkligen ändra beteenden tar tid och därför arbetar vi tillsammans i minst 4 månader. Vi träffas upp till 2 coachingtillfällen per månad (online, 60 min, första och sista tillfället 90 min). Dessutom kan inledande och uppföljande 3-partssamtal med närmaste chef eller sponsor ingå.

Efter vårt arbete tillsammans har du nått ökad självinsikt, fördjupad förståelse för personliga värderingar och drivkrafter och hur dessa påverkar attityder och beteende. Mellan samtalen tränar du på nya, önskade beteenden, reflekterar och justerar för att träna igen.

Syftet med 3-partssamtalet är att skapa en gemensam ram för coachingprocessen, så att du kan få stöd även i arbetsvardagen av din närmaste chef eller sponsor.

Jag vill anmäla mitt intresse här

Utvecklingsprocess naturligt och hållbart ledarskap minst 12 månader

Begränsat antal platser. Detta är för dig som vill och är beredd att göra jobbet som krävs för att hitta ditt naturliga ledarskap och bli en hållbar ledare. Vi samarbetar med naturen och använder oss av tre byggstenar för naturligt & hållbart ledarskap:

 • resilient ledarskap – skapa och ta ansvar för ditt eget och medarbetarnas välmående
 • coachande ledarskap – ge medarbetarna möjligheten att ta ansvar och få frihet
 • lärande ledarskap – din och medarbetarnas förmåga och möjlighet att fortsätta lära och utvecklas

Processen innehåller en blandning av coaching, utbildning, rådgivning och träning, och genomförs online. Du får stöd att hitta och träna på dina strategier och verktyg, som bland annat hjälper dig att:

 • leda dig själv
 • hantera dina känslor och tankar
 • fatta mer medvetna beslut och agera därefter
Jag vill veta mer

Utforskande samtal

Låt oss utforska vilka behov du och dina medarbetare har

Välkommen att utforska om och hur jag kan hjälpa dig att utvecklas som ledare. Efter 45 minuter tillsammans har du blivit mer medveten om du är redo att göra jobbet som krävs och dessutom “tagit fram” de första stegen du behöver göra för att nå ditt mål/jobba vidare i rätt riktning. Om samtalet efterföljs av vidare coaching, så dras kostnaden av helt.

Boka in ett samtal 995:-

Öppna utbildningar och events

Ibland anordnas öppna utbildningar och events, där du kan få lära dig mer om och träna på naturligt ledarskap.

Just nu finns det inte några datum inbokade.

Jag vill veta mer

Utbildningar

Kunskaper och praktisk träning kan vara avgörande för människors vilja och förmåga att göra förändringar. Utbildningarna bygger på nyfikenhet, engagemang och utforskande, och har ett pedagogiskt upplägg anpassat till hela människan. Vi arbetar praktiskt och tillsammans baserat på vetenskaplig grund.

Utbildningen genomförs med fördel fördelat över en längre tid, för att skapa utrymme för att omsätta lärdomarna i praktiken. Den kan ske online, på plats eller i naturen. Utbildningarna innehåller förinspelat material (egenproducerat och andras), föreläsningar och workshops, övningar och dialog. Innehållet och längden varierar.

Exempel på utbildningar:

 • Hållbart ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Projektledning
 • Förändring börjar inifrån
 • Leda sig själv och andra
 • Fokus, Medvetenhet och Acceptans
Jag vill prata mer om utbildningar

Föreläsningar

Genom en inspirerande och tankeväckande föreläsning kan ni ta första steget till förändring och utveckling. Målet med föreläsningen är att skapa nyfikenhet och engagemang. Föreläsningen kan genomföras både på plats eller online.

Exempel på föreläsningar:

 • MIYONA – min väg till hållbarhet
 • Hur kan jag stärka mitt naturliga ledarskap?
 • Böjas eller brytas – för att få lågan att brinna länge
 • Stabilitet och lätthet – bli motståndskraftig och flexibel
Jag är intresserad

Workshops

Ett lustfyllt och strukturerat arbetsmöte där ni tillsammans löser utmaningar, ser möjligheter och fortsätter framåt. Min roll som facilitator är att skapa trygghet, driva processen framåt och ge utrymme för både respektfull dialog och egen reflektion. Mitt fokus ligger på att skapa engagemang och delaktighet, och se till att allas kompetenser och erfarenheter tas tillvara.

I uppdraget ingår förberedelse, genomförande och workshopledning, samt uppföljning och dokumentation. Workshops hjälper team och organisationer till ökat engagemang, kollektivt lärande och handlingsplaner mot gemensamma mål. 

Exempel på teman: 

 • Gemensamma värderingar som ligger till grund för organisationens ledarskap och utveckling
 • Behov hos medarbetarna för att kunna genomföra förändring / utveckling
 • Stöd och strukturer för ändrade beteenden
 • Kompetensutveckling för nutid och framtid
Jag är intresserad

Teamcoaching

Ett team är en liten grupp människor med olika styrkor och färdigheter som kompletterar varandra, och som jobbar tillsammans för samma syfte och mål. I den snabbt föränderliga värld som vi lever i är välmående och högpresterande team avgörande för alla verksamheter. Hur arbetar du med ditt teams livskraft och flexibilitet?

Efter vårt arbete tillsammans har ni utvecklats som ett team inför nuvarande och kommande möjligheter och utmaningar. Vi går från ord till handling. Tillsammans har ni skapat förutsättningar för nya beteenden och vanor som steg för steg tar dig och dina kollegor i rätt riktning mot att vara hållbara och skapa resultat i en komplex, osäker och föränderlig värld.

Ni får hjälp att tillsammans identifiera och utforska möjligheter och hinder, samt skapa stöd och struktur för att vilja och kunna genomföra förändringen. Vi

 • utgår vi ifrån var ni är idag och var ni skulle vilja vara
 • öppnar upp för nya perspektiv, insikter och visioner
 • skapar en handlingsplan och tar nästa steg i rätt riktning
Jag är intresserad

Stöd och mentorskap till ledare vid förändringsarbete

För att lyckas med förändrings- och utvecklingsarbete behövs en intern förändringsledare som driver implementeringen långsiktigt.  Många interna förändringsledare har lite eller ingen erfarenhet av förändringsarbete. Då kan det vara tryggt att ha ett bollplank som har lång erfarenhet av förändringsarbete och är van att stötta andra människor. Ledningsstöd är till hjälp vid både enskilda beslut och löpande arbete, samt vid utvärdering och uppföljning.

När du vill utvecklas i din profession kan mentorskap vara till hjälp. Du som är ledare vid förändringsarbete eller projektledare har möjlighet att ta hjälp av en person med relevant kompetens, som vill dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, och på så sätt stötta dig att utvecklas i din profession. För bästa effekt, gör vi en plan över vårt arbete där vi kommer överens om förväntningar, mål och tidsplan.

Jag är intresserad

Styrelse/advisory board

Vill ni komplettera er styrelse eller advisory board med en erfaren styrelseledamot, som har er verksamhets utveckling i fokus? Med en stabil företagsekonomisk kompetens att stå på har jag hållbarhet för människan, samhället och miljön som filter för de förslag och idéer som jag bidrar med.

Jag är intresserad

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag