För organisationen

Utbildningar, föreläsningar, workshops

Utbildningar

Kunskaper och praktisk träning kan vara avgörande för människors vilja och förmåga att göra förändringar. Utbildningarna bygger på nyfikenhet, engagemang och utforskande, och har ett pedagogiskt upplägg anpassat till hela människan. Vi arbetar praktiskt och tillsammans baserat på vetenskaplig grund.

Utbildningen genomförs med fördel fördelat över en längre tid, för att skapa utrymme för att omsätta lärdomarna i praktiken. Den kan ske online, på plats eller i naturen. Utbildningarna innehåller förinspelat material (egenproducerat och andras), föreläsningar och workshops, övningar och dialog. Innehållet och längden varierar.

Exempel på utbildningar:

 • Hållbart ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Projektledning
 • Förändring börjar inifrån
 • Leda sig själv och andra
 • Fokus, Medvetenhet och Acceptans
Jag vill prata mer om utbildningar

Föreläsningar

Genom en inspirerande och tankeväckande föreläsning kan ni ta första steget till förändring och utveckling. Målet med föreläsningen är att skapa nyfikenhet och engagemang. Föreläsningen kan genomföras både på plats eller online.

Exempel på föreläsningar:

 • MIYONA – min väg till hållbarhet
 • Hur kan jag stärka mitt naturliga ledarskap?
 • Böjas eller brytas – för att få lågan att brinna länge
 • Stabilitet och lätthet – bli motståndskraftig och flexibel
Jag är intresserad

Workshops

Ett lustfyllt och strukturerat arbetsmöte där ni tillsammans löser utmaningar, ser möjligheter och fortsätter framåt. Min roll som facilitator är att skapa trygghet, driva processen framåt och ge utrymme för både respektfull dialog och egen reflektion. Mitt fokus ligger på att skapa engagemang och delaktighet, och se till att allas kompetenser och erfarenheter tas tillvara.

I uppdraget ingår förberedelse, genomförande och workshopledning, samt uppföljning och dokumentation. Workshops hjälper team och organisationer till ökat engagemang, kollektivt lärande och handlingsplaner mot gemensamma mål. 

Exempel på teman: 

 • Gemensamma värderingar som ligger till grund för organisationens ledarskap och utveckling
 • Behov hos medarbetarna för att kunna genomföra förändring / utveckling
 • Stöd och strukturer för ändrade beteenden
 • Kompetensutveckling för nutid och framtid
Jag är intresserad

Teamcoaching

Ett team är en liten grupp människor med olika styrkor och färdigheter som kompletterar varandra, och som jobbar tillsammans för samma syfte och mål. I den snabbt föränderliga värld som vi lever i är välmående och högpresterande team avgörande för alla verksamheter. Hur arbetar du med ditt teams livskraft och flexibilitet?

Efter vårt arbete tillsammans har ni utvecklats som ett team inför nuvarande och kommande möjligheter och utmaningar. Vi går från ord till handling. Tillsammans har ni skapat förutsättningar för nya beteenden och vanor som steg för steg tar dig och dina kollegor i rätt riktning mot att vara hållbara och skapa resultat i en komplex, osäker och föränderlig värld.

Ni får hjälp att tillsammans identifiera och utforska möjligheter och hinder, samt skapa stöd och struktur för att vilja och kunna genomföra förändringen.

 • Vi utgår vi ifrån var ni är idag och var ni skulle vilja vara
 • Vi öppnar upp för nya perspektiv, insikter och visioner
 • Vi skapar en handlingsplan och tar nästa steg i rätt riktning
Jag är intresserad

Stöd och mentorskap till ledare vid förändringsarbete

För att lyckas med förändrings- och utvecklingsarbete behövs en intern förändringsledare som driver implementeringen långsiktigt.  Många interna förändringsledare har lite eller ingen erfarenhet av förändringsarbete. Då kan det vara tryggt att ha ett bollplank som har lång erfarenhet av förändringsarbete och är van att stötta andra människor. Ledningsstöd är till hjälp vid både enskilda beslut och löpande arbete, samt vid utvärdering och uppföljning.

När du vill utvecklas i din profession kan mentorskap vara till hjälp. Du som är ledare vid förändringsarbete eller projektledare har möjlighet att ta hjälp av en person med relevant kompetens, som vill dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, och på så sätt stötta dig att utvecklas i din profession. För bästa effekt, gör vi en plan över vårt arbete där vi kommer överens om förväntningar, mål och tidsplan.

Jag är intresserad

Styrelse/advisory board

Vill ni komplettera er styrelse eller advisory board med en erfaren styrelseledamot, som har er verksamhets utveckling i fokus? Med en stabil företagsekonomisk kompetens att stå på har jag hållbarhet för människan, samhället och miljön som filter för de förslag och idéer som jag bidrar med.

Jag är intresserad

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag