För ledaren

Kom igång snabbt med den önskade förändringen och se resultat redan efter två tillfällen.

Kom igång snabbt med den önskade förändringen.

Här skapar vi en trygg startbana för dig och du får möjlighet att ta de första stegen i din utveckling som ledare.

Vi träffas 2 gånger (online á 90-120 minuter) med några veckors mellanrum och däremellan får du hemuppgifter och har tillgång till mig via mail. Efter dessa tillfällen har du en ökad självinsikt, en tydligare målbild och en förankrad plan hur du vill och kan utvecklas som en hållbar ledare. Dessutom har du kommit igång med att testa och träna på nya beteenden.

Jag vill anmäla mitt intresse här

Utveckla ditt ledarskap genom coaching minst 4 månader

Att utvecklas som ledare, att verkligen ändra beteenden tar tid och därför arbetar vi tillsammans i minst 4 månader. Vi träffas upp till 2 coachingtillfällen per månad (online, 60 min, första och sista tillfället 90 min). Dessutom kan inledande och uppföljande 3-partssamtal med närmaste chef eller sponsor ingå.

Efter vårt arbete tillsammans har du nått ökad självinsikt, fördjupad förståelse för personliga värderingar och drivkrafter och hur dessa påverkar attityder och beteende. Mellan samtalen tränar du på nya, önskade beteenden, reflekterar och justerar för att träna igen.

Syftet med 3-partssamtalet är att skapa en gemensam ram för coachingprocessen, så att du kan få stöd även i arbetsvardagen av din närmaste chef eller sponsor.

Jag vill anmäla mitt intresse här

Utvecklingsprocess naturligt och hållbart ledarskap minst 12 månader

Begränsat antal platser. Detta är för dig som vill och är beredd att göra jobbet som krävs för att hitta ditt naturliga ledarskap och bli en hållbar ledare. Vi samarbetar med naturen och använder oss av tre byggstenar för naturligt & hållbart ledarskap:

  • resilient ledarskap – skapa och ta ansvar för ditt eget och medarbetarnas välmående
  • coachande ledarskap – ge medarbetarna möjligheten att ta ansvar och få frihet
  • lärande ledarskap – din och medarbetarnas förmåga och möjlighet att fortsätta lära och utvecklas

Processen innehåller en blandning av coaching, utbildning, rådgivning och träning, och genomförs online. Du får stöd att hitta och träna på dina strategier och verktyg, som bland annat hjälper dig att:

  • leda dig själv
  • hantera dina känslor och tankar
  • fatta mer medvetna beslut och agera därefter
Jag vill veta mer

Utforskande samtal

Låt oss utforska vilka behov du och dina medarbetare har

Välkommen att utforska om och hur jag kan hjälpa dig att utvecklas som ledare. Efter 45 minuter tillsammans har du blivit mer medveten om du är redo att göra jobbet som krävs och dessutom “tagit fram” de första stegen du behöver göra för att nå ditt mål/jobba vidare i rätt riktning. Om samtalet efterföljs av vidare coaching, så dras kostnaden av helt.

Boka in ett samtal 995:-

Öppna utbildningar och events

Ibland anordnas öppna utbildningar och events, där du kan få lära dig mer om och träna på naturligt ledarskap.

Just nu finns det inte några datum inbokade.

Jag vill veta mer

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig idag